Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

Punkty akupunktury, Płuca i Jelito Grube

Henryk Dyczek

Czytaj Dalej

Próbka

 

Aktualności

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

W tegorocznym naborze przygotowaliśmy dla Państwa 22 miejsca.

W ofercie edukacyjnej oferujemy program nauczania, który obejmuje następujące przedmioty:

- teoria i filozofia akupunktury pięcioelementowej;

- umiejętności kliniczne;

- lokalizacja punktów akupunktury;

- anatomia człowieka;

- fizjologia i patologia;

- fitoterapia - ziołolecznictwo wg TCM , oraz zioła polskie;

- podstawy dietetyki wg TCM;

- praktyka kliniczna (praca z pacjentem) ;

Warunki przyjęcia do szkoły:
- posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
- autentyczna motywacja do nauki i stosowania akupunktury;
- stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający podjęcie i ukończenie nauki;
- ukończony 19 rok życia;


Jakie dokumenty należy złożyć?
- podanie do szkoły (pobierz);
- kserokopia świadectwa maturalnego bądź dyplomu wyższej uczelni;
- kopia dowodu wpłaty opłaty semestralnej – (3800 PLN )

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz  „Akupunktura 2018

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

 sekretariat@akupunktura.edu.pl

lub pocztą na adres:

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

ul. Startowa 5 , 86-065 Lisi Ogon k/Bydgoszczy

kontakt: sekretariat Tel. 052 321-39-03

Nie bądź amatorem, zostań zawodowcem!!!

Zapraszamy!

Kategoria: 

Szkolenie uzupełniające dla akupunkturzystów

Termin: 24-25 lutego 2018 - CZ. 1

Miejsce: Szkoła Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy, ul. Lipowa 8 Bydgoszcz

Koszt: 980 zł (wymagana przedpłata w wysokości 100 zł na konto szkoły, liczba miejsc ograniczona)

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

(w tytule wpłaty prosimy wpisać „szkolenie metoda TANa)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:  sekretariat@akupunktura.edu.pl
Osoby prowadzące

 • dr Mahmoud Manssour - Akupunkturzysta , dr Traumatolog
 • Michał Urgacz - Akupunkturzysta, Certyfikowany Technik Termografii Medycznej

Plan szkolenia.
24 lutego
10:00-10:30 Rejestracja uczestników.
10:30-16:30 Wykład  „Wprowadzenie do akupunktury 1…2…3...”.

 • Wykład / dyskusja  „Akupunktura dystalna kontra lokalna”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „E.C.I.W.O i fraktalność zaburzeń organizmu”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne  „Anatomiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „Anatomiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia z kamerą termowizyjną „ Fizjologiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „ Meridianowe podstawy balansowania”.

25 lutego
9:00-17:00 Przykłady jednostek chorobowych – ćwiczenia praktyczne.

 • Praca z pacjentami (osoby zaproszone przez kursantów, organizatora).
 • Przykłady jednostek chorobowych – ćwiczenia praktyczne.
 • Wykład  „Prowadzenie procesu leczenia”.
 • Pytania końcowe i podsumowanie.

Podczas każdego dnia szkolenia planowana jest przerwa obiadowa - 1h
Szkolenie zawiera informacje dotyczące:
Metod akupunktury stworzonej przez Dr. TANa, Dr TUNGa , oraz Zhang.
Anatomicznych , fizjologicznych oraz meridianowych korelacji pomiędzy poszczególnymi obszarami ciała.
Sposobów doboru punktów i obszarów akupunkturowych oraz technik nakłuwania.
Monitorowania procesu leczenia z wykorzystaniem termografii medycznej.Prowadzenia procesu leczenia.
Informacje organizacyjne:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się akupunkturą – aby efektywnie wykorzystać wiedzę pozyskaną w czasie szkolenia, konieczna jest wcześniejsza praktyka w zakresie akupunktury. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują udoskonalić swoja technikę.
Komplet materiałów – schematy, wskazówki, materiały do ćwiczeń otrzymacie Państwo na miejscu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

Mahmoud Manssour  501 319 699
Michał Urgacz 791 885 588

Zapraszamy!
 

Kategoria: 
TERMINY ZAJĘĆ 2017/18 – (pierwszy semestr)
Rok I Rok II Rok III

Wrzesień / Październik: 29,30,1

Październik: 13,14,15, - 27,28,29

Listopad: 17,18,19

Grudzień: 1,2,3 – 15,16,17

Styczeń: 5,6,7 – 19,20,21

Październik: 6,7,8  -  20,21,22

Listopad:  3,4,5  -  24,25,26

Grudzień: 8,9,10

Styczeń: 12, 13, 14 -  26, 27, 28

 

Październik: 6,7,8  -  20,21,22

Listopad:  3,4,5  -  24,25,26

Grudzień: 8,9,10

Styczeń: 12, 13, 14 -  26, 27, 28

 

TERMINY ZAJĘĆ 2017/18 – (drugi semestr)
Rok I Rok II Rok III

Marzec: 2,3,4, - 16,17,18

Kwiecień: 6,7,8 – 20,21,22

Maj: 4,5,6 – 18,19,20

Czerwiec: 8,9,10 – 22,23,24

Marzec: 9, 10, 11  -  23, 24, 25

Kwiecień: 13, 14, 15 - 27, 28, 29

Maj: 11, 12, 13 -  25, 26, 27

Czerwiec: 1,2,3  -  15,16,17

Marzec: 9, 10, 11  -  23, 24, 25

Kwiecień: 13, 14, 15 - 27, 28, 29

Maj: 11, 12, 13 -  25, 26, 27

Czerwiec: 1,2,3  -  15,16,17

Kategoria: 
Subscribe to RSS - Aktualności
© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com