Metody nauki

Metody nauki

Metody nauki w Szkole obejmują wykłady, seminaria, warsztaty, dyskusje grupowe, scenki, prezentacje przygotowywane przez słuchaczy oraz sesje praktyczne. Większość sesji stanowi połączenie teorii i prac praktycznych, łącznie z umiejscowieniem punktów nakłuwania na całym ciele, rozwijanie umiejętności klinicznych oraz obserwację procesu leczenia. Rada Naukowa Szkoły twierdzi, że proces uczenia się powinien sprawiać radość i powinien być gruntowny! Słuchacze otrzymują wskazówki, jak studiować efektywnie oraz są zachęcani do znalezienia najbardziej odpowiadającego im sposobu uczenia się.

Nauka samodzielna słuchacza wymaga przygotowywania różnorodnych projektów, ukierunkowanego czytania, pisania prac i przeprowadzenia ćwiczeń wiążących się z utrzymywaniem kontaktu z ludźmi i przyrodą. Cały program jest tak zaprojektowany, aby wspomagał rozwój wiedzy i umiejętności, jakich słuchacze będą potrzebować. Akupunktura jest żywą sztuką, która wywodzi się z obserwacji przyrody i bezpośrednia obserwacja przyrody i ludzi ma podstawowe znaczenie dla jej studiowania i praktykowania.

Liczba słuchaczy przyjmowanych przy każdym naborze jest ograniczona po to, aby utrzymać wysoki odsetek nauczycieli przypadających na słuchacza i dbać o jakość nauczania każdego słuchacza. Szkoła przykłada duże znaczenie do ciągłej oceny i utrzymywania indywidualnych kontaktów między słuchaczami i członkami kadry nauczającej. Każdy słuchacz przygotowuje swoje portfolio opisujące jego własny rozwój osobisty i zawodowy. Ocena portfolio jest częścią składową oceny na koniec roku.

Zajęcia są uzupełniane poprzez wykorzystanie książek, wykresów, materiałów dla słuchaczy i sprzętu audiowizualnego.

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com