Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Opis:

Niniejsze opracowania ma na celu przedstawienie lokalizacji punktów akupunktury ustroju człowieka w sposób możliwie najbardziej precyzyjny. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu wykorzystaliśmy język anatomii klasycznej oraz przedstawiliśmy na rycinach położenie punktu akupunktury w relacji do elementów anatomicznych. Podczas przygotowania tegoż opracowania posiłkowaliśmy się publikacjami renomowanych autorów amerykańskich, angielskich i chińskich. Zauważyliśmy istnienie rozbieżności w opisach lokalizacji punktów akupunktury wyżej wymienionych autorów, co zostało uwzględnione w przypisach.

Każdy z punktów akupunktury, z wyjątkiem punktów dodatkowych, opisany został według tego samego schematu: nazwa, głębokość nakłucia, informację o przyżeganiu, właściwości punktu, pozycja ciała do lokalizacji punktu, opis lokalizacji oraz rycina, czy też ryciny, dla lepszego zobrazowania położenia punktu. Przy opisie nazwy punktu została wyróżniona nazwa chińska (zapisana w pinyin), nazwa polska z pracy T. Błaszczyka, nazwa polska będąca tłumaczeniem nazwy z opracowania J. R. Worsley’a oraz (w nawiasach kwadratowych) bezpośrednie tłumaczenie na język polski każdego członu nazwy chińskiej, np. Ht 2 Qing Ling - Niebiesko-Zielone Źródło – Niebiesko-Zielony Duch - [Zielony], [Inteligencja]. W sytuacji, kiedy nie wszystkie człony nazwy są obecne, oznacza to, że autorzy zdecydowali się ich nie umieszczać, ze względu na powtarzające się znaczenie w treści tłumaczenia ich nazwy z zapisu pinyin. Tłumaczenie nazw punktów z opracowania J.R. Worsley’a zostało wykonane przez autorów.

Głównym zamierzeniem autorów było przejrzyste i praktyczne przedstawienie lokalizacji punktów akupunktury z uwzględnieniem trudności, z jakimi spotyka się adept akupunktury podczas nauki lokalizacji punktów, czy też jej praktykant, chcący zweryfikować lokalizację punktu, którego dawno nie nakłuwał.

W tworzeniu tego opracowania znaczącą rolę odegrał zespół Zakładu Akupunktury Doświadczalnej Szkoły Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy. W szczególności chcieliśmy podziękować za zaangażowanie paniom: Dorocie Mróz, Małgorzacie Papale-Śliwie i Urszuli Wekwert-Zajdzińskiej oraz panom: Maciejowi Małachowskiemu i Kubie Matuszakowi.

Zobacz spis treści

Tytuł: Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury
Autorzy: Henryk Dyczek, Magdalena Grzonkowska
Okładka twarda
Stron: 928
Rozmiar: 230 x 160 x 55mm


Koszt: 230zł
Pakowanie i przesyłka: 20zł
Koszt zamówienia z przesyłką 250zł.


Konto do wpłat poniżej lub odbiór na miejscu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
KONTO: mBank, Bogumiła Klemp-Dyczek, nr 35 1140 2004 0000 3002 7524 6448
Tytułem: Imię Nazwisko kupującego
Zamówienia proszę przesyłać na e-mail:
bkd@dyczek.pl wraz z dowodem przelewu i adresem doręczenia książki.
Forma przesyłki: Poczta Polska.

 

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com