Pracownicy Szkoły

Założyciele:
. dr n.med. Henryk Dyczek (Acupunctrure Master,The College of Traditional Acupuncture, Wlk. Brytania)- dyrektor ds. programowych
. mgr Janusz Zerbst - absolwent wydz. prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego - dyrektor ds. administracyjnych

Rada Naukowa Szkoły:
. prof. dr hab. Mariusz Posłuszny - przewodniczący
. lek. med. Teresa Smoczyńska - konsultant medyczny
. dr n.med. Henryk Dyczek - konsultant z zakresu akupunktury
. mgr Małgorzata Zerbst- konsultant pedagogiczny

Wykładowcy, Współpracownicy i Konsultanci

dr n. med. Henryk Dyczek
Janusz Zerbst
Daniel Żurawski 
Alicja Piotrowska-Pawlikowska
Joanna Krygier
Małgorzata Zerbst
dr n. med. Magdalena Grzonkowska
Beata Wiśniowska
Jolanta Miklar

Założyciele Szkoły jak i jej Rada Naukowa dołożyli wszelkich starań, aby poziom nauczania, jak i kadra naukowa spełniały wysokie światowe standardy w tej dziedzinie. Nasi nauczyciele to m.in. członkowie British Acupuncture Council, wykładowcy z The College of Traditional Acupuncture, specjaliści z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i nauk biologiczno-medycznych z Wielkiej Brytanii i Polski. Zarządzanie Szkołą wiąże się ze wspólną pracą wielu ludzi zmierzającą do wypracowania wysokich standardów nauczania i opieki nad słuchaczami oraz absolwentami. Odnosi się to do kadry nauczającej, kadry administracyjnej, Rady Naukowej, Rady Akademickiej oraz założycieli Szkoły.

Staraniem Szkoły jest, aby kadra Szkoły mogła się poszczycić istnieniem zespołowego ducha pracy. Rada Naukowa Szkoły będzie zaś dążyła do stworzenia programu nauczania, który będzie nieustannie rozwijany. Słuchacze wnoszą ważny wkład w działalność Szkoły dostarczając regularnie opinii na temat nauki oraz wysyłając swoich przedstawicieli do Rady Naukowej. Szkoła Akupunktury Tradycyjnej rozpoczęła rozwijanie kontaktów międzynarodowych z instytucjami prowadzącymi działalność podobną do swojej.

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com