ROK DRUGI (semestr III i IV)

Semestr trzeci

Moduł

Przedmiot

Temat

1.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Karta pacjenta - omówienie
 2. Wywiad z pacjentem - demonstracja prowadzącego na pacjencie
 3. Omówienie przypadku i zaplanowanie terapii
 4. Pulsy - warsztaty zajęciowe
 5. Punkty alarmowe, punkty spotkań, Okna Nieba, Morza
 6. Rodzaje qi, wzajemne relacje, przepływ energii w organizmie człowieka

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, analiza zdjęć RTG

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany dodatkowe:
 2. Meridian Du Mai Du 1- Du 28
 3. Natura punktów i ich opisy

2.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Duchowość w medycynie chińskiej (duchy narządów, duchowość punktów).
 2. Transfery proste i złożone.
 3. Wywiad z badaniem fizycznym przeprowadzony na tle grupy: raporty obserwatorów i pacjentów, dyskusja - ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia CS.
 4. Planowanie zabiegów i ich wykonanie na uczestnikach zajęć.

fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ krążeniowo-oddechowy i jego patologie

niedziela

punkty akupunktury

 1. Meridiany dodatkowe:
 2. Meridian Ren Mai Ren 1- Ren 24
 3. Natura punktów i ich opisy

3.

sobota

Teoria akupunktury

Kanały łączące (Luo mai)

 1. Co to są kanały łączące?
 2. Kanały łączące 12 meridianów oraz meridianów Ren i Du.
 3. Nauka palpacji kanałów łączących– istotna dla diagnostyki.
 4. Fizjologia kanałów łączących.
 5. Diagnostyka kanałów łączących; WYWIAD, OBSERWACJA, PALPACJA (zajęcia praktyczne).
 6. Rozpoznanie dysfunkcji kanałów łączących.
 7. Protokoły diagnostyki i zabiegów akupunktury.
 8. Nowotwory a stagnacja w kanałach łączących.
 9. Inne objawy spowodowane stagnacją w kanałach łączących.
 10. Wpływ punktów łączących na krwawienia.
 11. Wykorzystanie punktów łączących w objawach psychicznych.
 12. Guzki, a kanały łączące.
 13. Patologia kobiecej piersi, a kanały łączące.

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ pokarmowy, układ moczowy i ich patologie

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yin kończyny dolnej:
 2. Meridian Nerek Kid 1 - Kid 16
 3. Natura punktów i opisy działania

4.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Warsztaty praktyczne - powtórzenie znanych procedur klinicznych: dyspozytor zew, dyspozytor wewnętrzny, energia agresywna, akabane
 2. Standardy zawodowe akupunkturzysty
 3. BHP akupunkturzysty
 4. Ubezpieczenie
 5. Kwestie prawne
 6. Prowadzenie rejestru chorych
 7. Praktyki biznesowe
 8. Praca nad własnym portfolio i reklamą
 9. Rola badań w akupunkturze
 

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ rozrodczy, cykl menstruacyjny i patologia

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yin kończyny dolnej:
 2. Meridian Nerek Kid 17- Kid 27
 3. Natura punktów i opisy działania

5.

sobota

Teoria akupunktury

Ginekologia w medycynie chińskiej

 1. Cykl menstruacyjny i płodność kobiety wg TCM
 2. Problemy z płodnością - terapie w zależności od fazy cyklu
 3. Menopauza w oparciu o  5 elementów
 4. Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ immunologiczny, układ hormonalny i ich patologie

 

Niedziela

Techniki  oddechu

 1. Warsztaty oddechowe

6.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Zajęcia praktyczne - wywiad z badaniem fizycznym; raporty obserwatorów i pacjentów, dyskusja - ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia CS.
 2. Punkty Zgodnści Tylnej/ Back Shu Points
 3. Technika 4 igieł
 4. Warsztaty z pulsów i języka
 5. Praca kliniczna: odróżnienie CS Drewno i CS Ogień
 6. Praca kliniczna: odróżnienie CS Ogień i CS Woda
 7. Praca kliniczna: odróżnienie CS Ogień i CS Metal
 

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Choroby skóry, tk. Łącznej, choroby nowotworowe

niedziela

punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Żołądka St 45- St25
 3. Natura punktów i ich opisy

7.

sobota

Teoria akupunktury

 

 1. Warsztaty praktyczne - moksowanie
 2. Odróżnienie CS I/II od V/VI w elemencie Ognia
 3. Odróżnienie CS Metal od CS Ziemia
 4. Transfery proste i złożone - doskonalenie umiejętności
 5. technika 4 igieł - doskonalenie umiejętności
 6. Punkty antyczne

 

Fizjologia z elementami patofizjologii

Zaliczenie przedmiotu

niedziela

punkty akupunktury

Powtórzenie materiału

8.

sobota

Teoria akupunktury

Akupunktura w leczeniu bólu w wybranych jednostkach chorobowych

 1. Relacje pomiędzy maridianami (systemy)
 2. Relacje anatomiczne (ECIWO)
 3. Wybrane jednostki chorobowe: lumbago, rwa kulszowa, rwa barkowa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ból kolana, zespół cieśni nadgarstka, napięciowe bóle głowy, bół odcinka szyjnego kręgosłupa
 4. Warsztaty umiejętności praktycznych

niedziela

Punkty akupunktury

Egzamin z lokalizacji punktów

 

Semestr czwarty

 

9.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Wzorce zachowania poszczególnych czynników sprawczych (CS)
 2. Wywiad z badaniem fizycznym przeprowadzony przez ochotników na tle grupy: raporty obserwatorów i pacjentów- dyskusja- ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia Czynnika Sprawczego.
 3. Praca kliniczna: planowanie zabiegów dla poszczególnych Czynników Sprawczych
 4. Diagnostyka- pulsy- ćwiczenia ( analizowanie obrazu pulsów; dobór procedur).
 5. Praca kliniczna: Praca z nowotworami i chorobami autoimmunologicznymi.
 6. Elektroakupunktura.

niedziela

Punkty akupunktury

 

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Żołądka St 24 – St 1
 3. Natura punktów i ich opisy

 

10.

sobota

Mikrosystemy

 1. Wybrane zagadnienia z akupunktury czaszki – zajęcia teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridan Pęcherzyka Żółciowego GB 44- GB 22
 3. Natura punktów i ich opisy

11.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Akupunktura kosmetyczna
 2. Warsztaty teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherzyka Żółciowego Gb 21-GB 1
 3. Natura punktów i ich opisy

12.

sobota

Teoria akupunktury

 1. TCM w pediatrii
 2. Połączenie akupunktury, moksoterapii i ziołolecznictwa

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherza Moczowego Bl 67 - 30
 3. Natura punktów i ich opisy

13.

sobota

Mikrosystemy

Bańka

 1. Wybrane zagadnienia z akupunktury ucha – zajęcia teoretyczno-praktyczne
 2. Bańka chińska - warsztaty teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherza Moczowego Bl 29 - 1
 3. Natura punktów i i ch opisy

14.

sobota

Teoria akupunktury

 1. MERIDIANY CUDOWNE – znaczenie, zastosowanie, punkty otwierające i zamykające, zastosowanie w endokrynologii i ginekologii
 2. Wybrane zagadnienia z akupunktury brzucha

niedziela

Punkty akupunktury

Powtórzenie materiału

15.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Powtórzenie zagadnień do egzaminu ustnego
 2. Przygotowanie do kliniki

niedziela

Punkty akupunktury

Egzamin z lokalizacji punktów akupunktury

16.

sobota

Teoria

Egzamin ustny

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com