Rada Naukowa Szkoły

Rada Naukowa Szkoły:
. dr n.med. Magdalena Grzonkowska - przewodniczący
. dr n.med. Henryk Dyczek - konsultant z zakresu akupunktury
. mgr Małgorzata Zerbst- konsultant pedagogiczny   

Rada Naukowa działa kolegialnie, zbierając się w miarę potrzeb. 
Działa w zakresie statutowych celów funkcjonowania placówki.
Do podstawowych zadań Rady należą:
- opiniowanie i zatwierdzanie programów szkolenia,
- opiniowanie programów dotyczących rozwoju Szkoły,
- opiniowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły, rozstrzygania spraw niemieszczących się w kompetencjach innych organów Szkoły.  

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com