Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

Punkty akupunktury, Płuca i Jelito Grube

Henryk Dyczek

Czytaj Dalej

Próbka

 

Rada Naukowa Szkoły

Rada Naukowa Szkoły:
. prof. dr hab. Mariusz Posłuszny - przewodniczący
. lek. med. Teresa Smoczyńska - konsultant medyczny
. dr n.med. Henryk Dyczek - konsultant z zakresu akupunktury
. mgr Małgorzata Zerbst- konsultant pedagogiczny   

Rada Naukowa działa kolegialnie, zbierając się w miarę potrzeb. 
Działa w zakresie statutowych celów funkcjonowania placówki.
Do podstawowych zadań Rady należą:
- opiniowanie i zatwierdzanie programów szkolenia,
- opiniowanie programów dotyczących rozwoju Szkoły,
- opiniowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły, rozstrzygania spraw niemieszczących się w kompetencjach innych organów Szkoły.  

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com