Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

Punkty akupunktury, Płuca i Jelito Grube

Henryk Dyczek

Czytaj Dalej

Próbka

 

Akupunktura brzucha z Davem Shipsey

Po raz pierwszy w Polsce !!!

Termin: 10 – 11 lutego 2018

Miejsce: Szkoła Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy, ul. Lipowa 8 Bydgoszcz

Koszt: 1000 zł (wymagana przedpłata w wysokości 200 zł na konto szkoły)

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę kursu)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:  sekretariat@akupunktura.edu.pl

Osoba prowadząca

Dave Shipsey - jest certyfikowanym akupunkturzystą, nauczycielem oraz autorem książki "The art of abdominal acupuncture". Od 2001 roku prowadzi swoją praktykę w Dublinie, specjalizując się w akupunkturze brzucha. W roku 2000 dowiedział się o tym mikrosystemie podczas stażu w Chinach (Nanjing) pod kierownictwem dr Han'a. W 2015 roku wydał książkę "The art of abdominal acumpuncture" - która była pierwszą tego typu publikacją w języku angielskim. Obecnie prowadzi własne kursy szkoleniowe oparte na autorskim programie (akredytacja CDP) dla wykwalifikowanych akupunkturzystów oraz studentów ostatniego roku akupunktury. Uczy w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii i Stanach Zjednoczonych.... a teraz także i w Polsce. Jest to pierwsza wizyta Dave’a w naszym kraju!

Plan szkolenia.
10. 02. sobota rano
Wprowadzenie do akupunktury brzucha
• Historia
• Demonstracja
• Teoria
• Przerwa
• Niebo, Człowiek, Ziemia
• Kanały, narządy Zang/ Fu
• Wskazania/ przeciwwskazania
Punkty akupunktury brzucha
• Lokalizacja (Demonstracja)

Sobota  - popołudnie
• Krótka charakterystyka punktów
• Znaczenie punktów, znaczenie rejonu brzucha
Diagnoza brzucha
• Palpacja
• Oglądanie
• Temperatura
• Mężczyzna/Kobieta
Pytania / przerwa
Demonstracja i część praktyczna

11.02. niedziela  - rano
Protokoły akupunktury brzucha
• pozycja
• igły, sekwencja, głębokość (Deqi, no Deqi)
• interpretacja tego co zgłasza pacjent
• łączenie wiadomości
• demonstracja
Funkcje i formułowanie receptur brzusznych
• Pytania
• Główne protokoły akupunktury brzusznej
• Rwa kulszowa / ból pleców (chroniczny / ostry)
• Problem układu mięśniowo-szkieletowego
• Syndrom Bi
• Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa
• Demonstracja i nadzorowanie przypadków studentów

Niedziela  - popołudnie
• Demonstracja i nadzorowanie przypadków studentów
• Ból szyi
• Ból barku. Zamrożony bark
• Łokieć tenisisty/ból łokcia
• Powtarzające się uszkodzenia
• Zespół cieśni nadgarstka
• Problem z biodrami, miednicą
• Ból kolan
• Ból  kostki
• Urazy sportowe
przerwa 
• Demonstracja i nadzorowanie przypadków studentów
• Pytania I odpowiedzi

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.

Zapraszamy !!!
 

Kategoria: 

Szkolenie uzupełniające dla akupunkturzystów

Termin: 24-25 lutego 2018 - CZ. 1

Miejsce: Szkoła Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy, ul. Lipowa 8 Bydgoszcz

Koszt: 980 zł (wymagana przedpłata w wysokości 100 zł na konto szkoły, liczba miejsc ograniczona)

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

(w tytule wpłaty prosimy wpisać „szkolenie metoda TANa)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:  sekretariat@akupunktura.edu.pl
Osoby prowadzące

 • dr Mahmoud Manssour - Akupunkturzysta , dr Traumatolog
 • Michał Urgacz - Akupunkturzysta, Certyfikowany Technik Termografii Medycznej

Plan szkolenia.
24 lutego
10:00-10:30 Rejestracja uczestników.
10:30-16:30 Wykład  „Wprowadzenie do akupunktury 1…2…3...”.

 • Wykład / dyskusja  „Akupunktura dystalna kontra lokalna”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „E.C.I.W.O i fraktalność zaburzeń organizmu”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne  „Anatomiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „Anatomiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia z kamerą termowizyjną „ Fizjologiczne podstawy balansowania”.
 • Wykład / ćwiczenia praktyczne „ Meridianowe podstawy balansowania”.

25 lutego
9:00-17:00 Przykłady jednostek chorobowych – ćwiczenia praktyczne.

 • Praca z pacjentami (osoby zaproszone przez kursantów, organizatora).
 • Przykłady jednostek chorobowych – ćwiczenia praktyczne.
 • Wykład  „Prowadzenie procesu leczenia”.
 • Pytania końcowe i podsumowanie.

Podczas każdego dnia szkolenia planowana jest przerwa obiadowa - 1h
Szkolenie zawiera informacje dotyczące:
Metod akupunktury stworzonej przez Dr. TANa, Dr TUNGa , oraz Zhang.
Anatomicznych , fizjologicznych oraz meridianowych korelacji pomiędzy poszczególnymi obszarami ciała.
Sposobów doboru punktów i obszarów akupunkturowych oraz technik nakłuwania.
Monitorowania procesu leczenia z wykorzystaniem termografii medycznej.Prowadzenia procesu leczenia.
Informacje organizacyjne:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się akupunkturą – aby efektywnie wykorzystać wiedzę pozyskaną w czasie szkolenia, konieczna jest wcześniejsza praktyka w zakresie akupunktury. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują udoskonalić swoja technikę.
Komplet materiałów – schematy, wskazówki, materiały do ćwiczeń otrzymacie Państwo na miejscu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

Mahmoud Manssour  501 319 699
Michał Urgacz 791 885 588

Zapraszamy!
 

Kategoria: 
TERMINY ZAJĘĆ 2017/18 – (pierwszy semestr)
Rok I Rok II Rok III

Wrzesień / Październik: 29,30,1

Październik: 13,14,15, - 27,28,29

Listopad: 17,18,19

Grudzień: 1,2,3 – 15,16,17

Styczeń: 5,6,7 – 19,20,21

Październik: 6,7,8  -  20,21,22

Listopad:  3,4,5  -  24,25,26

Grudzień: 8,9,10

Styczeń: 12, 13, 14 -  26, 27, 28

 

Październik: 6,7,8  -  20,21,22

Listopad:  3,4,5  -  24,25,26

Grudzień: 8,9,10

Styczeń: 12, 13, 14 -  26, 27, 28

 

TERMINY ZAJĘĆ 2017/18 – (drugi semestr)
Rok I Rok II Rok III

Marzec: 2,3,4, - 16,17,18

Kwiecień: 6,7,8 – 20,21,22

Maj: 4,5,6 – 18,19,20

Czerwiec: 8,9,10 – 22,23,24

Marzec: 9, 10, 11  -  23, 24, 25

Kwiecień: 13, 14, 15 - 27, 28, 29

Maj: 11, 12, 13 -  25, 26, 27

Czerwiec: 1,2,3  -  15,16,17

Marzec: 9, 10, 11  -  23, 24, 25

Kwiecień: 13, 14, 15 - 27, 28, 29

Maj: 11, 12, 13 -  25, 26, 27

Czerwiec: 1,2,3  -  15,16,17

Kategoria: 

GRATULACJE!

Z okazji obrony pracy doktorskiej na wydziale lekarskim w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Pani  dr n. med. Magdalenie Grzonkowskiej, w imieniu Rady Naukowej, grona pedagogicznego i słuchaczy Szkoły Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy oraz swoim własnym, składam najszczersze gratulacje życząc jednocześnie dalszej kariery naukowej i pomyślności w życiu osobistym.

Janusz Zerbst

Rekrutacja 2017/18

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do Szkoły Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy na rok 2017/18 rozpocznie się  dnia 1 marca 2017 roku.

W naborze 2017/18 przygotowaliśmy dla Państwa 20 miejsc.

W ofercie edukacyjnej natomiast przygotowaliśmy dla Państwa rozszerzony program nauczania, który obejmuje następujące przedmioty:

- teoria i filozofia akupunktury pięcioelementowej;

- umiejętności kliniczne;

- lokalizacja punktów akupunktury;

- anatomia człowieka;

- fizjologia i patologia;

- elementy fitoterapii (ziołolecznictwo);

- podstawy dietetyki pięcioelementowej;

- praktyka kliniczna ;

Szkoła zaprasza do podjęcia nauki akupunktury tradycyjnej (pięcioelementowej) osoby z różnych grup wiekowych, zawodów i środowisk wnoszące różnorodność do środowiska słuchaczy. Prowadzi politykę równych szans we wszystkich obszarach swojej działalności.  Szkoła, jako pierwsza w Polsce,  posiada dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w nauczaniu akupunktury pięcioelementowej.  Nasz dorobek naukowy, wykładowcy oraz zaplecze dydaktyczno-kliniczne zapewniają naukę  na bardzo wysokim poziomie, spełniając standardy nauczania określone przez Światową Organizację Zdrowia. Nauka w naszej szkole trwa trzy lata. W pierwszym i drugim roku nauki słuchacze uczą się anatomii, fizjologii i patologii człowieka, lokalizacji punktów akupunktury, umiejętności klinicznych, teorii i filozofii akupunktury pięcioelementowej, elementów fitoterapii oraz podstaw dietetyki pięcioelementowej. W trzecim roku nauki słuchacze w ramach praktyki klinicznej, wykonują zabiegi akupunktury pod nadzorem wykładowcy, a także piszą pracę dyplomową. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych akupunkturzysty.

Warunki przyjęcia do szkoły:
. posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
. autentyczna motywacja do nauki i stosowania akupunktury tradycyjnej(pięcioelementowej);
. stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający danej osobie podjęcie i ukończenie nauki;
. ukończony 19 rok życia;

Ponadto należy rozważyć:
. czy w swoich planach w wystarczający sposób uwzględniłem/am konieczność sfinansowania programu, łącznie z kosztami podróży i zakwaterowania a także czas, jaki będę musiał/a poświęcić na naukę?
. jakie są moje długoterminowe cele?
. jak nauka według programu nauczania Szkoły pasuje do mojej obecnej sytuacji?
. czy jestem w stanie w tej chwili przewidzieć sytuację, która może mi nie pozwolić na kontynuowanie studiów w Szkole?

Jakie dokumenty należy złożyć?

- podanie do szkoły (pobierz);
- kserokopia świadectwa maturalnego bądź dyplomu wyższej uczelni;
- cztery zdjęcia legitymacyjne;
- kopia dowodu wpłaty opłaty semestralnej – (3700 PLN )

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz  „Akupunktura 2017

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres : sekretariat@akupunktura.edu.pl

lub pocztą na adres:

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

ul. Startowa 5 , 86-065 Lisi Ogon k/Bydgoszczy

kontakt: sekretariat Tel. 052 321-39-03

Zapraszamy!

Kategoria: 

Uprzejmie informujemy że, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku (pobierz) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82 poz. 537) został zarejestrowany zawód akupunkturzysty. Umiejscowienie zawodu akupunkturzysty w dziale 323 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” pod numerem 323001 jest jednoznacznym wskazaniem, że zawód ten nie jest zawodem medycznym zastrzeżonym tylko dla lekarzy medycyny ale zawodem, który mogą wykonywać inne osoby nie będące lekarzami. Takie jednoznaczne umiejscowienie zawodu akupunkturzysty ucina jednocześnie funkcjonującą do tej pory błędną opinię, że czynności przewidziane dla akupunkturzysty zastrzeżone są tylko dla lekarza medycyny.

powstała w czerwcu 2006 roku i działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu bydgoskiego wydanego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w Bydgoszczy nr EK I 4320/21-2/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 04. 256. 2572 ze zm.) i prowadzi naukę o profilu: akupunktura w kierunku: akupunktura.

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy, jest, jak do tej pory, jedyną w Polsce niepubliczną szkołą policealną (studium), która podjęła trud wykształcenia wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie.
Wszystkich z Państwa, którzy pragną kształcić się w tym bardzo poszukiwanym na rynku pracy zawodzie zapraszamy do naszej szkoły.

Program nauczania jest zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture - WHO/EDM/TRM/99.1) dla osób z wykształceniem średnim niemedycznym.

 

Nauka w Szkole Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy trwa trzy lata.

Słuchacze Szkoły po ukończeniu nauki i pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Akupunktury Tradycyjnej i uzyskują kwalifikacje zawodowe: akupunkturzysty. Dyplom naszej szkoły uprawnia do wykonywania zawodu akupunkturzysty w Polsce.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.U.07.155.1095 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr. 82 poz. 537).

 

Subscribe to Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy RSS
© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com