Nowy program nauczania

Szanowni Państwo,

wieloletnie doświadczenie w nauczaniu akupunktury oraz analiza sugestii i wniosków, a także ocena poszczególnych zajęć przez naszych absolwentów i studentów zaowocowała opracowaniem nowego programu nauczania. Program ten zacznie obowiązywać od najbliższego roku szkolnego 2018/19. Zmiany dotyczą skrócenia okresu nauczania do 2, 5 roku (pięć semestrów). Nauka będzie się odbywała w systemie zaocznym w soboty i niedziele.  Program będzie realizowany w nowym, większym budynku z klimatyzowaną salą wykładową i w pełni wyposażoną i klimatyzowaną kliniką szkolną. Dzięki poprawnie warunków lokalowych i podniesieniu komfortu możemy również zwiększyć ilość miejsc w przyszłym roku i w latach następnych.

Nowy program nauczania poza Akupunkturą Pięcioelementową zawiera mikrosystemy - akupunkturę brzucha, akupunkturę kosmetyczną, akupunkturę czaszki i ucha (aurikuloterapia) a także akupunkturę w systemie balansowania oraz akupunkturę wg TCM w tym diagnozę z języka.  W ramach programu będą prowadzone również warsztaty z terapii bańką medyczną i chińską, moksoterapia, oraz warsztaty oddechowe.

Opłata za semestr nie ulega zmianie i wynosi 3800 zł.

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy to najdłużej działająca szkoła akupunktury w Polsce. W naszej szkole uczymy podstaw akupunktury niezbędnych do wykonywania zawodu akupunkturzysty. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Naszą mocną stroną jest doskonałe przygotowanie praktyczne studentów. Uczą się oni nie tylko  stawiania trafnej diagnozy, ale również doboru odpowiedniej terapii oraz bezbłędnej lokalizacji 361 podstawowych punktów akupunkturowych. W ostatnim piątym semestrze nauki pod okiem opiekuna samodzielnie przyjmują pacjentów w klinice szkoły lub współpracujących ze szkołą gabinetach akupunktury praktycznie weryfikując wiedzę nabytą w czterech semestrach nauki. Nauka kończy się uzyskaniem uprawnień zawodowych do wykonywania zabiegów akupunktury.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Warunki przyjęcia do szkoły:
- posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
- stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający podjęcie i ukończenie nauki;
- ukończony 19 rok życia;
Jakie dokumenty należy złożyć?
- podanie do szkoły;
- kserokopia świadectwa maturalnego bądź dyplomu wyższej uczelni;
- kopia dowodu wpłaty opłaty semestralnej – (3800 PLN )

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz  „Akupunktura 2018

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

 sekretariat@akupunktura.edu.pl

Wszelkich informacji udziela  sekretariat szkoły tel. 052 321-39-03

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com